پشتیبانی سامانه آموزشی مجازی بعهده مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران می باشد

- آدرس پستی ساختمان شماره یک
تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، روبروی انتشارات مدرسه، پلاک ۲۳۳
- آدرس پستی ساختمان شماره دو
تهران، میدان ۷تیر، خیابان مفتح شمالی،خیابان ملایری پور، پلاک ۸۲

- شماره تلفن دبیرخانه
شماره تماس ساختمان مرکزی  ۸۸۳۱۰۱۱۳  الی  ۱۹  داخلی پشتیبانی فنی (  داخلی ۲۳۴ و ۲۵۰ )
- پشتیبانی وبینارهای آنلاین و مشکل کد کاربری و کلمه عبور
شماره تماس مستقیم پشتیبانی ۸۸۴۹۰۱۸۴

- پشتیبانی از طریق پست الکترونیکی

info@el1.ir